Artykuły

Warsztaty interkulturowe dla nauczycieli akademickich

W ramach wydarzeń towarzyszących V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.:  „Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trauma”, w dniu 5. 04. 2018 roku w Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej odbyły się warsztaty interkulturowe adresowane specjalnie do Pracowników SUM prowadzących zajęcia ze studentami anglojęzycznymi.
 
Celem warsztatów było uświadomienie nauczycielom akademickim złożoności doświadczeń interkulturowych i ułatwienie im procesu komunikacji ze studentami.
Warsztaty prowadziła mgr Joanna Sell, absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Hannoverze, Studiów Interkulturowych na Uniwersytecie w Jenie, uznana trenerka interkulturowa. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Hannoverze i na Uniwersytecie w Hildesheim oraz treningi w różnych krajach Europy. Jest także działaczką i jedną z organizatorek konferencji SIETAR (Society for Intercultural Education Training and Research).
Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane przez Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej.