Artykuły

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z Udziałem Międzynarodowym pt. „STRES NASZ CODZIENNY” z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku”

Rybnik 7 czerwca 2014 r.

 

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej w Rybniku

 

zorganizowały

 

II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z Udziałem Międzynarodowym pt. „STRES NASZ CODZIENNY”,

 

która odbyła się w dniu 7 czerwca 2014 r. w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencję patronatem objęli:

  • Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
    prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
  • Prezydent Miasta Rybnik
    Adam Fudali

 


Komitet Naukowy:

przewodnicząca: prof.zw.dr hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Komitet Organizacyjny:

przewodnicząca: prof.zw.dr hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

członkowie: mgr Andrzej Ochojski, dr n.med. Janusz Kasperczyk, dr n.med. Mirosław Tyrpień, dr n.hum. Urszula Marcinkowska, mgr Karolina Lau, mgr Jacek Olszewski, mgr Anna Kukielczak, mgr Katarzyna Wycisk, Justyna Słota, Małgorzata Golasz.

 

Założenia Konferencji:

Ubiegłoroczna konferencja poświęcona problematyce człowieka w świecie lęków zapoczątkowała cykl tematyczny „W przestrzeni stresu i lęku” - dorocznych, interdyscyplinarnych spotkań naukowych prezentujących badania i eksplorację naukową emocjonalnej sfery człowieka, której niedocenianie i spychanie na margines przynosi coraz poważniejsze szkody jednostce i społeczeństwu.

Choć medyczny punkt widzenia jest głównym nurtem rozważań, to dopełniają go znacząco dokonania innych dyscyplin nauki, zaś konferencja ma być miejscem spotkania różnych dziedzin i sprzyjać szerokiemu spojrzeniu na zakreśloną tematykę.

W bieżącym roku konferencję poświęcono szeroko rozumianej tematyce stresu.

 

Środowiska docelowe:

Konferencja ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy szczególnie środowiska medyczne, psychologiczne, pedagogiczno-wychowawcze, pracowników opieki społecznej i wszystkich zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Uczestnicy konferencji otrzymali:

  • certyfikat uczestnictwa potwierdzający uzyskanie 7 punktów edukacyjnych
  • publikację książkową wydaną przez Śląski Uniwersytet Medyczny, zawierającą teksty wygłoszonych wykładów (dostępna również w formie e-book)
  • książkę streszczeń.