Artykuły

I Interdyscyplinarna, Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci.”

Rybnik, 10 maja 2013r.

Organizatorzy

 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Urząd Miejski w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet Naukowy:

przewodnicząca: prof. dr hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Komitet Organizacyjny:

przewodnicząca: prof. dr hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

członkowie: mgr Andrzej Ochojski, dr n.med. Janusz Kasperczyk, dr n.med. Mirosław Tyrpień, dr n.hum. Urszula Marcinkowska, mgr Karolina Lau, mgr Katarzyna Wycisk, Justyna Słota, Małgorzata Golasz.

Program Konferencji

10.05.2013 r.

9.45 – 10.00 – Uroczyste otwarcie Konferencji

 Sesja 1. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko - Ochojska

 • 10.00 – 10.45 – mgr Andrzej Ochojski: Słowa podszyte lękiem. O nadużyciach emocji w procesie komunikacji.
 • 10.45 – 11.30 – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska: Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka. Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • 11.30 – 12.15 – dr hab. n. med. Małgorzata Janas – Kozik: Lęk w psychiatrii rozwojowej – wybrane zagadnienia. Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • 12.15 – 13.00 – dr n. hum. Jacek Kurek: Na progu końca świata. Sztuka przełomu XIX i XX wieku jako przestrzeń lęku. Uniwersytet Śląski.

Sesja 2. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Irena Krupka - Matuszczyk

 • 13.15 – 14.00 - prof. dr hab. n. med. Irena Krupka – Matuszczyk: Lęk – choroba duszy i ciała. Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • 14.00 – 14.45 – dr n. med. Jadwiga Pyszkowska: Lęki u kresu życia. Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • 14.45 – 15.30 – ks. prof. dr hab. n. teol. Henryk Krzysteczko: Lęk jako szansa rozwoju ludzkiego. Uniwersytet Śląski.

Sesja 3. Prowadzenie – ks. prof. n. teol. Henryk Krzysteczko

 • 15.45 – 17.00 – dr n. hum. Urszula Marcinkowska 1, mgr Karolina Lau 1, dr n. med. Janusz Kasperczyk 1, dr n. med. Mirosław Tyrpień 1, ks. prof. dr hab. n. teol. Henryk Krzysteczko 2, dr n. hum. Monika Kornaszewska – Polak 3, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska 1: Obawy studentów śląskich publicznych  uczelni wyższych. 1 Śląski Uniwersytet Medyczny, 2 Uniwersytet Śląski, 3 Wyższa Szkoła Humanitas.
 • 17.00 – 17.45 – ks. dr n. hum. Rafał Śpiewak: Moje spotkania z lękami studentów. Duszpasterz akademicki. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

17.45 – 18.00 – Zakończenie Konferencji

Referaty prezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w formie książkowej, dostępnej również w postaci e-book'a.

Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach: