Artykuły

Doktorat honoris causa - prof. Robert W. Rydera

maj 2001

  Katedra Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej miała ogromny zaszczyt być inicjatorem i współorganizatorem wraz z władzami Śląskiej Akademii Medycznej, uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa kierownikowi Katedry i Zakładu Epidemiologii Uniwersytetu Yale w New Haven profesorowi R.W. Ryderowi, od lat współpracującemu z naszą Katedrą.

 Uroczystość odbyła się dnia 21.05.2001 w Domu Lekarza w Katowicach. Przybyli na nią: Jego Magnificencja Rektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab.n.med. Tadeusz Wilczok, wszyscy członkowie Senatu, Rad Wydziałów katowickiego i zabrzańskiego, rodzina doktoranta oraz zaproszeni goście. Uroczystość miała niezwykle staranną oprawę. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przez chór ŚAM, jak przy tego rodzaju okazjach, promotor pan profesor zw. dr hab.n.med. Zygmunt Stęplewski przedstawił w laudacji sylwetkę doktoranta podkreślając jego ogromne zasługi dla naszej Alma Mater.

Po wygłoszeniu przez pana profesora zw. dr hab.n.med. Zygmunta Stęplewskiego łacińskiej formuły Jego Magnificencja Rektor nadał prof. Robertowi W.Ryderowi tytuł doktora honoris causa oraz wręczył dyplom i epitogium.

 

Na zakończenie, po przyjęciu oficjalnej gratulacji profesor R.W.Ryder wygłosił niezwykle interesujący wykład pod tytułem: "Sick animals (foot-and-mouth disease in Europe) and sick environments (global warming) - more warnings that Mother Earth may soon be admitted to the ICU".