Szkoła Doktorska

Informacje dla Słuchaczy Szkoły Doktorskiej SUM dotyczące przedmiotu "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna"

Wykłady z Promocji zdrowia są w formie e-learningu.

Warunkiem zaliczenia jest zapoznanie się z zamieszczonymi wykładami oraz zdanie zaliczenia testowego do każdego wykładu. Należy uzyskać przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi z każdego testu. W przypadku niezaliczenia - proszę skontaktować się z osobą prowadzącą wykład celem odbycia zaliczenia poprawkowego.
 
Aby uzyskać hasło niezbędne do zapisania się na kurs zapraszamy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie terminu, przedstawiciela studentów do naszej Katedry.
Dyżury i kontakt do wykładowców znajdują się na stronie Informacje dla Studentów
 
Program nauczania i wiadomości zamieszczamy tutaj.
(aby uzyskać dostęp trzeba się zalogować z użyciem nazwy użytkownika i hasła z domeny @365.sum.edu.pl)
  
dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk
kierownik ćwiczeń
tel. 32 275 5044; 501364372