Studium doktoranckie

Informacje dla Słuchaczy Studium Doktoranckiego SUM dotyczące przedmiotu "Promocja zdrowia"

Wykłady z Promocji zdrowia są w formie e-learningu. Osoby nie posiadające konta na platformie proszone są o jego założenie. 

Warunkiem zaliczenia jest zapoznanie się z zamieszczonymi wykładami oraz zdanie zaliczenia testowego (również na platformie).
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi z każdego testu.
 
Aby uzyskać hasło niezbędne do zapisania się na kurs zapraszamy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie terminu,  przedstawiciela studentów do naszej Katedry.
 
Szczegóły dotyczące programu nauczania, regulamin znajdą Państwo TUTAJ.
 
dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk
kierownik ćwiczeń
tel. 32 275 5044