Kierunek lekarsko-dentystyczny

Regulaminy, harmonogramy i aktualne wiadomości dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

Przed rozpoczęciem zajęc proszę zapoznać się z działem "Wiadomości ogólne dla studentów" oraz z regulaminem i harmonogramami!

Warunkiem zaliczenia zajęć jest czynne uczestnictwo i przygotowanie wybranego tematu (dotyczy również pierwszych zajęć!) - po szczegóły odsyłam do regulaminu.
 
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/medsrod/

Zachęcamy do wpisania się do naszej grupy na Facebook'u, gdzie zamieszczamy ważne komunikaty dotyczące zajęć na naszej Katedrze.

... kliknij w obrazek

Wyniki zaliczeń, zwolnienia oraz inne ważne informacje.

Uwaga - wpisy w arkuszu są uzupełniane na podstawie kart ćwiczeniowych. W razie nieścisłości rozstrzygający jest zapis w karcie!

... kliknij w obrazek

  • program - lokalizacja zajęć, szczegółowy program nauczania, czyli tematyka poszczególnych zajęć, prowadzący, ew. dodatkowe wymogi.
  • regulamin - regulamin zajęć, gdzie wyjaśnione są zasady, jakie u nas panują
  • moduł - zgodny z wymogami opis przedmiotu z uwzględnieniem nabytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

... kliknij w obrazek