Kierunek lekarski

Regulaminy, harmonogramy i aktualne wiadomości dla studentów kierunku lekarskiego

Przed rozpoczęciem zajęc proszę zapoznać się z działem "Wiadomości ogólne dla studentów" oraz z regulaminem i harmonogramami!

Warunkiem zaliczenia zajęć jest czynne uczestnictwo i przygotowanie wybranego tematu (dotyczy również pierwszych zajęć!) - po szczegóły odsyłam do regulaminu.
 

 

 
 
  
 
https://www.facebook.com/groups/medsrod/

Zachęcamy do wpisania się do naszej grupy na Facebook'u, gdzie zamieszczamy ważne komunikaty dotyczące zajęć na naszej Katedrze.

... kliknij w obrazek

Wyniki zaliczeń, zwolnienia oraz inne ważne informacje.

Uwaga - wpisy w arkuszu są uzupełniane na podstawie kart ćwiczeniowych. W razie nieścisłości rozstrzygający jest zapis w karcie!

... kliknij w obrazek

  • program - lokalizacja zajęć, szczegółowy program nauczania, czyli tematyka poszczególnych zajęć, prowadzący, ew. dodatkowe wymogi.
  • regulamin - regulamin zajęć, gdzie wyjaśnione są zasady, jakie u nas panują
  • moduł - zgodny z wymogami opis przedmiotu z uwzględnieniem nabytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

... kliknij w obrazek 
Uwaga:
Wyjaśnienie wpisów w rubryce Epidemiologia i Zdrowie Publiczne:
  • zal - przedmiot zaliczony (na podstawie średniej ocen z 3 zajęć - ostatnie nie wchodzi do średniej). Proszę jednak pamiętać, że zwolnienie z zaliczenia obowiązuje wyłącznie w przypadku 100% obecności i zaliczenia wszystkich prezentacji (tych na ostatnich zajęciach w przyszłym tygodniu też!).
  • nb - brak obecności na zajęciach
  • pusta rubryka - po zajęciach w przyszłym tygodniu (26-30.10) odbędzie się zaliczenie pisemne (3 pytania opisowe z zakresu zajęć i wykładów)
  • nzal - brak zaliczenia po kolokwium

Uwaga - wpisy w arkuszu są jedynie informacją pomocniczą. W razie nieścisłości rozstrzygający jest zapis w karcie ćwiczeniowej!