Informacje dla Studentów

Aktualne informacje

SEMINARIA I ĆWICZENIA

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym: na terenie Katedry oraz na platformie e-learningowej i MS Teams w/g harmonogramu ustalonego przez dziekanat. 

Proszę się zapoznać zarówno z regulaminem jak i harmonogramem, ponieważ na większość zajęć należy się przygotować.

Szczegóły odbywania zajęć znajdziecie Państwo klikając w poniższy link (należy przejść do właściwego działu). Dodatkowe informacje zamieszczone są rónież poniżej. Proszę pamiętać, że wpisy są często aktualizowane, wobez tego proszę sprawdzać dokumenty przed każdymi zajęciami!. Celem ustalenia terminów i godzin zajęć proszę zapoznać się z programem i zgodnie z instrukcjami - skontaktowaś się z osobą prowadzącą zajęcia. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo poniżej (konsultacje) i na stronie Kadra.
 
 
Odrabianie zajęć i innych zaległości: proszę kontaktować się z osobą prowadzącą.
 

  programy, regulaminy

Uwaga - trzeba się zalogować używając swojego loginu i hasła z domeny @365.sum.edu.pl.

WYKŁADY - E-LEARNING

Wykłady odbywają się w formie e-learningu. Zaliczenie wykładów (wraz z krótkim testem) jest jednym z wymogów dopuszczenia do zaliczenia końcowego. Proszę pamiętać, że próg zaliczeniowy wynosi 70% dla KAŻDEGO wykładu.

Proszę starostów roku o kontakt z sekretariatem Katedry celem otrzymania klucza do wykładów.

W razie problemów z zaliczeniem wykładu, błędów w zatwierdzeniu testów, zerwania połączenia podczas wypełniania testu proszę o maila na adres: jkasperczyk@sum.edu.pl . Proszę nie zapomnieć o podaniu danych: imię, nazwisko, numer grupy, kierunek studiów, nazwa przedmiotu, tytuł wykładu, opis problemu.

W przypadku niezaliczenia wykładu proszę kontaktować się z osobą prowadącą (dane kontaktowe poniżej).

 

ZALICZENIA KOŃCOWE / EGZAMINY

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem  77.2020 zaliczenia i egzaminy przeprowadzane będą w formie zdalnej. Wykorzystamy do tego naszą platformę e-learningową. Daty i godziny zaliczeń ustaloe zostaną ze starostami.

Testy są jednokrotnego wyboru, podobne do tych, jakie były do wykładów (5 odpowiedzi, jedna prawidłowa). Test trwać będzie tyle minut, ile będzie pytań. Pytania można będzie przeglądać tylko raz, nie można do nich wracać. Test zostanie zamknięty po upływie wyznaczonego czasu. Test pojawi się w kursie z przedmiotu, który będzie zaliczany i zabezpieczony będzie hasłem.

Informacje o terminie oraz hasło do kursu przesłane zostaną na maila w domenie @365.sum.edu.pl . Proszę monitorować tą skrzynkę, zgodnie z zarządzeniem 77.2020 jedynie na ten adres może być wysłane hasło.

Proszę pamiętać, że dopuszczenie do zaliczenia/egzaminu końcowego możliwe jest po uzyskaniu zaliczenia zajęć (wykłady, seminaria i ćwiczenia). Osoba, która mimo braku zaliczenia zajęć przystąpi do zaliczenia/egzaminu końcowego będzie miała anulowany wynik.

 

PRZEDMIOTY


 1 rok kierunku lekarsko-dentystycznego

 • Stomatologia Społeczna

E-learning
Zespół MS Teams: KMS 1SM Stomatologia społeczna - link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 • Zdrowie Publiczne

E-learning
Zespół MS Teams: KMS 1SM Zdrowie publiczne - link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 • Fakultet: Stres w pracy lekarza dentysty

Zespół MS Teams: KMS 1SM Stres w pracy lekarza dentysty - link został przesłany do starostów grup.

 • Fakultet: Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej

 1 rok ratownictwa medycznego

 • Zdrowie publiczne
 • Higiena i epidemiologia

E-learning
KMS 1RML Higiena i epidemiologia- zespół MS Teams, link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 • Systemy ratownictwa

E-learning
KMS 1RML Systemy ratownictwa - zespół MS Teams, link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 • Fakultet: Komunikacja interpersonalna w trudnych sytuacjach

Zespół MS Teams: KMS 1RML Komunikacja interpersonalna w trudnych sytuacjach - link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 • Fakultet: Stres i sposoby radzenia sobie z nim

 1st year English Division Students - click for details

 • Social Dentistry

E-learning
MS Teams: KMS 1SANG Social dentistry - link to the team was sended to the boss of the group.

Final exam: June, 14th, 14:00 (2:00PM)

 • Public Health

E-learning
MS Teams: KMS 1SANG Public Health - link to the team was sended to the boss of the group.

 • Faculty: Stress at dentists' work

 2 rok kierunku lekarskiego

 • Higiena i Epidemiologia

E-learning
KMS 2LMZ Higiena i epidemiologia - zespół MS Teams, link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 • Zdrowie Publiczne

E-learning
KMS 2LMZ Zdrowie publiczne - zespół MS Teams, link do zespołu zostanie przesłany drogą mailową na adres starostów grup.


 3 rok kierunku lekarskiego

 • Fakultet: Fizjologia stresu. Właściwa komunikacja z pacjentem, rodziną i innymi osobami zespołu interdyscyplinarnego

E-learning
Zespół MS Teams: KMS 3LMZ Fizjologia stresu. Właściwa komunikacja - link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

Uwaga! Ze względu na zmiany w sposobie prowadzenia zajęć proszę uważnie przeczytać plan zajęć dostępny w dziale "Programy, regulamuny"


 3 rok ratownictwa medycznego

 • Komunikacja społeczna
KMS 1RML Komunikacja społeczna - zespół MS Teams, link do zespołu został przesłany drogą mailową na adres starostów grup.

 


 5 rok kierunku lekarskiego

 • Fakultet: Problemy Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

E-learning


 3 rok Szkoła doktorska - kliknij po szczegóły

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

E-learning


 Uniwersytet licealisty - kliknij po szczegóły

 •  Zdrowie publiczne

 


 

PROGRAMY, REGULAMINY, WYNIKI ZALICZEŃ

Uwaga - trzeba się zalogować używając swojego loginu i hasła z domeny @365.sum.edu.pl.
Zgodnie z zarządzeniem J.M.Rektora z 15.06.2020 nie możemy umieszczać wyników zaliczeń zajęć na stronie www, nawet w formie zakodowanej. Wyniki końcowych zaliczeń lub egzaminów dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. 

KONSULTACJE

prof dr.hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska (kierownik Katedry)
poniedziałki, godz. 9.00-10.00; jjosko@sum.edu.pl , tel. 32 2722847 ; 509 468 426

dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk (kierownik ćwiczeń)
poniedziałki, godz.10.00-11.00; jkasperczyk@sum.edu.pl tel. 32 275 5044, 501 364 372 ; MS Teams : jkasperczyk

dr n.med. Karolina Lau
czwartki 11.30-12.30; karolina.lau@sum.edu.pl 

lek Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik
poniedziałki 14.00-15.00 ; kkryszczyszyn-musialik@sum.edu.pl; MS Teams: kkryszczyszyn-musialik

dr n.o zdrowiu Joanna Zembala-John
jzembala@sum.edu.pl , telefon: 600 255 343

lek Marcin Gawlita marcin.gawlita@med.sum.edu.pl

mgr Dorota Pawlikowska

mgr Katarzyna Tomczyk ktomczyk@sum.edu.pl 

 

ZALECANE PIŚMIENNICTWO
Informujemy, że piśmiennictwo podstawowe i dodatkowe zawarte jest w module nauczania, większość zagadnień poruszanych podczas zajęć zawarte są w naszych publikacjach:

 Skrypt z medycyny i epidemiologii środowiskowej Red. Jadwiga Jośko (dostępny: Biblioteka SUM)

 Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów. Red. Jadwiga Jośko-Ochojska e-book (pdf) dostępny w sklepie działu wydawnictwa SUM

  

KRYTERIA OCENIANIA

Zgodnie z Regulaminem Studiów SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocenę i egzaminach stosuje się następująca skalę ocen:

 • 5 - bardzo dobry
 • 4,5 - ponad dobry
 • 4 - dobry
 • 3,5 - dość dobry
 • 3 - dostateczny
 • 2 - niedostateczny

 KRYTERIA

 • Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym
 • Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym
 • Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia
 • i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym
 • Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym
 • Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

 

ZALICZENIE - student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce.