Informacje dla Studentów

Aktualne informacje

SEMINARIA I ĆWICZENIA

Zajęcia odbywają się na terenie Katedry w/g harmonogramu ustalonego przez dziekanat.

Proszę się zapoznać zarówno z regulaminem jak i harmonogramem, ponieważ na większość zajęć należy się przygotować.

Zaliczenie niektórych zajęć (szczegóły w regulaminach i programach) polega na zaprezentowaniu wybranego tematu przez grupę studentów. Uprzejmie prosimy o przygotowywanie prezentacji w formacie PowerPoint (dowolna wersja, jeśli korzystacie Państwo z innego oprogramowania, proszę o zapisanie pliku w formacie PowerPoint lub PDF), zgranie wszystkich prezentacji z danego dnia przed zajęciami na jeden pendrive i przekazanie przed zajęciami osobie prowadzącej. 
Takie postępowanie znacznie usprawni przebieg ćwiczeń. Aby uniknąć problemów, jakie niekiedy się zdarzają, proszę aby Państwo posiadali zapasową kopię plików. Proszę również o przeskanowanie nośników programem antywirusowym. Kilkakrotnie zdarzały się sytuacje odmowy dostępu do nośnika ze względu na wirusy przez oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na naszych komputerach.

  programy, regulaminy

Uwaga - trzeba się zalogować używając swojego loginu i hasła z domeny @365.sum.edu.pl.

WYKŁADY - E-LEARNING

Wykłady odbywają się w formie e-learningu. Zaliczenie wykładów (wraz z krótkim testem) jest jednym z wymogów dopuszczenia do zaliczenia końcowego. Proszę pamiętać, że próg zaliczeniowy wynosi 70% dla KAŻDEGO wykładu.

Proszę starostów roku o kontakt z sekretariatem Katedry celem otrzymania klucza do wykładów.

W razie problemów z zaliczeniem wykładu, błędów w zatwierdzeniu testów, zerwania połączenia podczas wypełniania testu proszę o maila na adres: jkasperczyk@sum.edu.pl . Proszę nie zapomnieć o podaniu danych: imię, nazwisko, numer grupy, kierunek studiów, nazwa przedmiotu, tytuł wykładu, opis problemu.

W przypadku niezaliczenia wykładu proszę kontaktować się z osobą prowadącą (dane kontaktowe poniżej).

 

ZALICZENIA KOŃCOWE / EGZAMINY

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem  77.2020 zaliczenia i egzaminy przeprowadzane będą w formie zdalnej. Wykorzystamy do tego naszą platformę e-learningową. Daty i godziny zaliczeń, po ustaleniu ze starostami, podane są poniżej.

Testy są jednokrotnego wyboru, podobne do tych, jakie były do wykładów (5 odpowiedzi, jedna prawidłowa). Test trwać będzie tyle minut, ile będzie pytań (zależnie od przedmiotu, zazwyczaj 30 pytań). Pytania można będzie przeglądać tylko raz, nie można do nich wracać. Test zostanie zamknięty po upływie wyznaczonego czasu. Test pojawi się w kursie z przedmiotu, który będzie zaliczany i zabezpieczony będzie hasłem.

Informacje o terminie oraz hasło do kursu przesłane zostaną na maila w domenie @365.sum.edu.pl . Proszę monitorować tą skrzynkę, zgodnie z zarządzeniem 77.2020 jedynie na ten adres może być wysłane hasło.

Proszę pamiętać, że dopuszczenie do zaliczenia/egzaminu końcowego możliwe jest po uzyskaniu zaliczenia zajęć (wykłady, seminaria i ćwiczenia). Osoba, która mimo braku zaliczenia zajęć przystąpi do zaliczenia/egzaminu końcowego będzie miała anulowany wynik.

ZALICZENIA POPRAWKOWE

Osoby, które nie zaliczyły przedmiotów prowadzonych w naszej Katedrze informuję, że najbliższe terminy zaliczeń to:

 • 18.06, godzina 9.00
 • 22.06, godzina 9.00
 • 25.06, godzina 9.00
 • 1.07, godzina 9.00

na MS Teams. Chętnych proszę o przesłanie zgłoszenia z podaniem:

 • imienia, nazwiska,
 • adresu mailowego sum,
 • roku,
 • kierunku studiów,
 • nazwy przedmiotu
 • preferowanej daty zaliczenia

najpóźniej na dzień przed terminem zaliczenia na adres: jkasperczyk@sum.edu.pl, akceptowane są zgłoszenia wyłącznie z adresów @365.sum.edu.pl 

 

Aby ułatwić Państwu dotarcie do informacji o dydaktyce zachęcamy do wpisania się do naszej grupy na Facebook'u, gdzie zamieszczamy ważne komunikaty dotyczące zajęć na naszej Katedrze: https://www.facebook.com/groups/medsrod.
 

PRZEDMIOTY

1 rok kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Stomatologia Społeczna
 • Zdrowie Publiczne
 • Fakultet: Stres w pracy lekarza dentysty - zaliczenie końcowe: 4.06 godzina 11.00
 • Fakultet: Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej
1 rok ratownictwa medycznego
 • Zdrowie publiczne
 • Higiena i epidemiologia
 • Fakultet: Komunikacja interpersonalna w trudnych sytuacjach - zaliczeie końcowe 12.06.2020, godzina 15.00
 • Fakultet: Stres i sposoby radzenia sobie z nim
 • Social Dentistry - exam: 20.06   19.00
 • Public Health - final credit: 12.06   19.00
 • Faculty: Stress at dentists' work - final credit 22.06   19.00
2 rok kierunku lekarskiego
 • Epidemiologia
 • Higiena
 • Zdrowie Publiczne
3 rok kierunku lekarskiego
 • Fakultet: Fizjologia stresu. Właściwa komunikacja z pacjentem, rodziną i innymi osobami zespołu interdyscyplinarnego - zaliczenie końcowe na platformie MS TEAMS 8-9.06.2020 zgodnie z ustalonym przez starostę roku harmonogramem.
5 rok kierunku lekarskiego
 • Fakultet: Problemy Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 •  Zdrowie publiczne

 

PROGRAMY, REGULAMINY, WYNIKI ZALICZEŃ

Uwaga - trzeba się zalogować używając swojego loginu i hasła z domeny @365.sum.edu.pl.
Zgodnie z zarządzeniem J.M.Rektora z 15.06.2020 nie możemy umieszczać wyników zaliczeń zajęć na stronie www, nawet w formie zakodowanej. Wyniki końcowych zaliczeń lub egzaminów dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. 

KONSULTACJE

 • prof dr.hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska (kierownik Katedry) – poniedziałki, godz. 9.00-10.00; jjosko@sum.edu.pl 
 • dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk (kierownik ćwiczeń) – poniedziałki, godz.10.00-11.00; jkasperczyk@sum.edu.pl tel. 32 275 5044, 501364372 ; Microsoft Teams : jkasperczyk
 • dr n.med. Mirosław Tyrpień – wtorki, godz. 11.30-12.30 miroslaw.tyrpien@sum.edu.pl tel. 32 275 50 56; Microsoft Teams : miroslaw.tyrpien
 • dr n.med. Karolina Lau - czwartki 11.30-12.30; karolina.lau@sum.edu.pl 
 • lek Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik - poniedziałki 14.00-15.00 ; kkryszczyszyn-musialik@sum.edu.pl; Microsoft Teams: kkryszczyszyn-musialik
 • lek Agnieszka Stroba-Żelek tel. 886488996
 • lek Marcin Gawlita

 

ZALECANE PIŚMIENNICTWO
Informujemy, że większość zagadnień poruszanych podczas zajęć zawarte są w naszych publikacjach (dodatkowe piśmiennictwo podane jest w programie zajęć):

 Skrypt z medycyny i epidemiologii środowiskowej Red. Jadwiga Jośko (dostępny: Biblioteka SUM)

 Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów. Red. Jadwiga Jośko-Ochojska e-book (pdf) dostępny w sklepie działu wydawnictwa SUM

 

 

KRYTERIA OCENIANIA

Zgodnie z Regulaminem Studiów SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocenę i egzaminach stosuje się następująca skalę ocen:

 • 5 - bardzo dobry
 • 4,5 - ponad dobry
 • 4 - dobry
 • 3,5 - dość dobry
 • 3 - dostateczny
 • 2 - niedostateczny

 KRYTERIA

 • Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym
 • Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym
 • Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia
 • i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym
 • Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym
 • Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

 

ZALICZENIE - student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce.