Zajęcia fakultatywne z problematyki stresu

Jesteśmy pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która podejmuje problematykę stresu w tak szerokim zakresie tematycznym i godzinowym dla przyszłych lekarzy.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o unikalny w skali kraju autorski program. W ramach zajęć studenci VI roku uczestniczą w 12 godzinach wykładów oraz 10 godzinach prelekcji i warsztatów.

Ramowy program:

Wykłady:

 1. Wpływ stresu i emocji na zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

 2. Stres w miejscu pracy.

 3. Wpływ negatywnych emocji matki na rozwój płodu i dalsze losy jej dziecka.

 4. Lęki w języku. O nadużywaniu emocji w komunikacji.

 5. Metody radzenia sobie ze stresem.

 6. Stres a zaburzenia snu.

Prelekcje wprowadzające (po 45 min. każda):

 1. Społeczne źródła stresu- przemoc i molestowanie seksualne.

 2. Zarządzanie czasem jako metoda radzenia sobie ze stresem skoncentrowana na problemie.

 3. Stres w wieku podeszłym i starszym

 4. O stresie i emocjach w komunikacji lekarz – pacjent.

Warsztaty:

 1. Komunikacja interpersonalna ze szczególnym uwzględnieniem stresujących relacji pacjent-lekarz.

 2. Zarządzanie czasem w sytuacjach stresujących i techniki uczenia się w praktyce.

 

Szczegółowy program oraz regulamin dostępny jest w ogłoszeniach dla studentów.