Przegląd wykładów autorskich prof. zw. dr hab. n. med. Jadwigi Jośko – Ochojskiej

 

Wygłosiłam ponad 100 wykładów na temat profilaktyki chorób nowotworowych w szkołach ponad gimnazjalnych w województwie śląskim, w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Prewencja pierwotna."

Wygłosiłam także cykl wykładów dla nauczycieli szkół w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach na temat: "Odżywianie, narkomania, alkoholizm i stres, jako czynniki ryzyka chorób nowotworowych – możliwości zapobiegania" w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Prewencja pierwotna".

 

 

 

Tytuły niektórych wygłoszonych wykładów:

 1. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. „Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trauma”. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice - Ligota, 09. 06. 2018 r. Wykład: „Narodziny zła. Medyczne mechanizmy nienawiści.”

 2.  21 Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu pt. Opieka długoterminowa. Czy jest jedna droga rozwoju? Toruń, 26-28.09.2018. Wykład inauguracyjny: “Tajemniczy ogród. O dziedziczeniu traumy.”

 3.  Jubileusz 50 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Rybnik, 5. 10. 2018 r. Wykład: “Tajemniczy ogród. O dziedziczeniu traumy.”

 4.  Uniwersytet III wieku przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 24. 10. 2018r. Zabrze. Wykład: “Tajemniczy ogród. O dziedziczeniu traumy.”

 5.  XI Kluczborska Konferencja Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej. Kluczbork, 27. 10. 2018r. Wykład: „Od neurofizjologii empatii do miłości bliźniego.”

 6. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Sezam SM. Miejski Ośrodek Kultury Guido. Zabrze, 17. 11. 2018 r. Wykład: “Tajemniczy ogród. O dziedziczeniu traumy.”

 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Męskość i ojcostwo jako wartość i wyzwanie we współczesnym społeczeństwie”. Wykład: „Docenić ojca – odkrywczy postulat epigenetyki”. Akademia Ignatianum w Krakowie. Kraków, 5.06.2018 r.

 8. Panel „Na pomoc Rodzinie 2018”.Wykład inauguracyjny: „Zagrożenia zdrowia w świecie emocji i lęków”. Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Rybnik, 24.05.2018 r.

 9. Konferencja „Psychika a Dietetyka”. Wykład: „Nutriepigenetyka w świecie stresu i emocji”. Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Łódź, 19.05.2018 r.

 10. Konferencja Ogólnopolska Psychożywieniowe i Środowiskowe Uwarunkowania Zdrowia. Wykład: „Epigenetyczne mechanizmy zaburzeń odżywiania”. Zakład Higieny i Dietetyki, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. Kraków, 18.05.2018r.

 11. Konferencja Naukowa „Od akupunktury do medycyny bólu”. Wykład: „Epigenetyczne mechanizmy powstawania bólu”. Sala Audytoryjna Muzeum Śląskiego. Katowice,
  11.05.2018r.

 12. V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Wykład inauguracyjny: „Epigenetyczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych”. Dąbrowa Tarnowska, 14.04 2018 r.

 13. VII Dębicka Debata o Wychowaniu. Wykład inauguracyjny: „Medyczne źródła lęków”. Aula bł. E. Bojanowskiego w kościele klasztornym Sióstr Służebniczek Dębickich. Dębica, 6. 04. 2018 r.

 14. Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej. Wykład: „Profesor Brunon Nowakowski - wybitny człowiek w trudnych czasach". Katedra Epidemiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Katowice – Ligota, 15.03.2018r.

 15. Kongres Wyzwań Zdrowotnych – III Health Challenges Congress (HCC 2018). Wykład i udział w debacie: „Skutki uzależnień behawioralnych”. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Katowice, 9.03.2018r.

 16. XXII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Wykład inauguracyjny: Naukowe dowody wagi przykazania miłości. Częstochowa, 19. 01. 2018 r.

 17. XXI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Wykład: "Epigenetyczne źródła niewytłumaczalnych lęków człowieka". Częstochowa, 19. 01. 2017 r.
 18.  XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej. Wykład inauguracyjny: „Choroby stomatologiczne w świetle najnowszych odkryć epigenetycznych”. Zabrze, 19. 05. 2017 r.

 19.  II Międzynarodowa Konferencja „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych” organizowana przez katowicki wydział Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu SUM oraz firmę GPE Psychotronics: „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych”. Wykład inauguracyjny: „Medyczne aspekty stresu i emocji”. Katowice, 1. 06. 2017 r.

 20.  I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”. Wykład inauguracyjny: „Dziedziczenie pozagenowe – źródło niewytłumaczalnych dotąd lęków”. Przemyśl, 9. 06. 2017 r.

 21. Konferencja: III Dąbrowskie Spotkania Kliniczne „Zdrowie dziecka – interdyscyplinarne wyzwanie lekarzy praktyków”. Wykład inauguracyjny: "Wpływ traumatycznych przeżyć matki ciężarnej na rozwój jej dziecka". Dąbrowa Tarnowska, 16. 04. 2016.

 22.  IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Medyczne i społeczne aspekty traumy. Wykład: Dziedziczenie traumy. Epigenetyczny „list” do przyszłych pokoleń. Inheritance of trauma. Epigenetic “letter” to future generations.  Katowice, 3-4. 06. 2016 r. 

 23.  Konferencja: Epidemiologia XXI wieku. Bezpieczny pacjent, bezpieczny personel. Wykład inauguracyjny: „Dziedziczenie traumy. Najnowsze badania epigenetyczne w epidemiologii.” Chorzów, 16.09.2016 r.

 24.  Konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi i Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pt.: Profilaktyka chorób układu krążenia. Wykład: „Stres, trauma i epigenetyczne zagrożenia chorobami układu krążenia”. Chorzów, 11. 10. 2016 r.

 25.  Wykład w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku: Medyczne aspekty trudnych sytuacji rodzinnych. Rybnik, 12. 10. 2016 r.

 26.  II Konferencja Naukowa „Co każdy młody lekarz z pediatrii wiedzieć powinien, a boi się zapytać”. Wykład inauguracyjny: „Dziecko w emocjach i stresie”. Poznań, 15. 10. 2016 r.

 27.  Wykład dla nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza - Modrzewskiego w Rybniku: „Sytuacja w rodzinie a psychiczne i zdrowotne problemy ucznia”. Rybnik, 16. 11. 2016 r.

 28.  Konferencja podsumowująca projekt szwajcarsko - polski pt. „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. Wykład: „Epigenetyczne źródła niewytłumaczalnych lęków dziecka.” Poznań, 23. 11. 2016 r.

 29.  Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Wykład inauguracyjny: „Epigenetyczne źródła dziedziczenia niewytłumaczalnych lęków dziecka.” Kraków, 2. 12. 2016 r. 

 30.  Konferencja „Psychodietetyka - zrozumieć żywienie”. Wykład inauguracyjny: "Traumatyczne przeżycia naszych przodków a epigenetyczne dziedziczenie zaburzeń odżywiania". Katowice, 3. 12. 2016 r.

 31.  Konferencja zorganizowana przez Polski Komitet Zwalczania Raka Koło w Raciborzu. Wykład: „Styl życia a choroby nowotworowe”. Racibórz, 7. 12. 2016 r.

 32. Konferencja zorganizowana przez Polski Komitet Zwalczania Raka Koło w Raciborzu. Wykład: „Styl życia a choroby nowotworowe”. Racibórz, 30. 11. 2015 r.
 33. Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli. II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego. Wykład: „Inteligencja emocjonalna jako narzędzie realizacji celów wychowawczych i kształceniowych”. Rybnik, 18. 11. 2015 r.
 34. II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej. Wykład inauguracyjny: „Stres, lęk i emocje małego dziecka”. Kraków, 5. 11. 2015 r.
 35. IV Konferencja Higienistek Stomatologicznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego. Wykład inauguracyjny: „Dziecięcy świat emocji i stresu. Zabrze, 23. 10. 2015r.
 36. „Śląskie Warsztaty Diagnostyczne”. Wykład: "Proces zarządzania jako źródło stresu oddziałującego na organizm człowieka”. Katowice, Dom Lekarza.16.10. 2015 r.
 37. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Wykład: „Dręczenie w rodzinie zagrożeniem zdrowia”. Sosnowiec, 6.10.2015 r.
 38. III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku” pt. „Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej.” Wykład: „Neurofizjologia empatii – o tym, jak człowiek kształtuje człowieka”. Rybnik, 20. 06. 2015 r.
 39. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wykład inauguracyjny: "Wpływ dramatycznych przeżyć matki ciężarnej na rozwój cech antropometrycznych i fizjologicznych dziecka". Poznań, 8.06.2015 r.
 40. Wykład dla Profesorów w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej na Jasnej Górze: „Boża reanimacja”. Temat: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”. Częstochowa. 25 kwietnia 2015 r.
 41. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby”. Wykład inauguracyjny: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”. Jarosław, 21-23.05.2015 r.
 42. Uniwersytet III Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko – dentystycznym w Zabrzu. Wykład: „Stres, emocje i mózg”. Zabrze, 27.05.2015 r.
 43. Konferencja "Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej". Wykład inauguracyjny: „Stres a choroba nowotworowa”. Kraków, 28-30 V 2015 r.
 44. VII Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych SUM. Wykład inauguracyjny: „Stres i jego oddziaływanie na funkcjonowanie jednostki w relacjach społecznych oraz powstawanie chorób somatycznych”. Siewierz, 15.04.2015 r.
 45. II DĄBROWSKIE SPOTKANIA KLINICZNE. Wykład inauguracyjny: „Stres a choroba nowotworowa”. Dąbrowa Tarnowska, 11.04.2015 r.
 46. W ramach projektu szwajcarsko – polskiego SWISS CONTRIBUTION „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”. Wykład: „Choroba próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie”. Łódź 21.02.2015
 47. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”Wykład inauguracyjny: „Kat w domu – czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie” 22-24 stycznia 2015 roku Częstochowa, Jasna Góra.
 48. XVII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej „Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym”. Wykład: „Jakość życia w przebiegu choroby przewlekłej”. Toruń, 23-25.09.2014.
 49. Wykład inauguracyjny dla specjalistów ginekologów i psychiatrów w firmie LUX MED: „Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka”. Warszawa, 25. 10. 2014.
 50. Na zaproszenie Polskiego Komitetu Zwalczania Raka: Zdążyć przed rakiem. Wykład: „Wpływ trybu i stylu życia na zachorowania na choroby nowotworowe”. Racibórz, 5.11.2014.
 51. W ramach projektu szwajcarsko – polskiego SWISS CONTRIBUTION „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”. Wykład: „Choroba próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie”. Warszawa, 6. 11. 2014.
 52. Miejski Zjazd Profilaktyczny pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - partnerstwo w działaniu”. Wykład: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”. Tychy,28.11.2014.
 53. VII Regionalna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Nowoczesne metody pielęgnowania na Podbeskidziu”. Wykład inauguracyjny: „Dramatyczne przeżycia matki ciężarnej a przyszłość jej dziecka”. Bielsko – Biała, 16. 05. 2014 r.
 54. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z Udziałem Międzynarodowym pt. „Stres nasz codzienny” z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku”. Wykład: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”. Rybnik 7. 06. 2014 r.
 55. VIII Konferencja Naukowa w ramach programu „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia” Dreyfus Heath Foundation „Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych w aspekcie przeciwdziałania czynnikom stresogennym w środowisku pracy oraz w życiu rodzinnym, społecznym”. Patronat Honorowy prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska, SUM, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii środowiskowej, Zabrze. Wykład inauguracyjny: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie” Łaziska Górne, 10-11. 06. 2014 r.
 56. Wykład dla dyrektorów placówek oświatowych pt.: „Stres, emocje i mózg”. Urząd Miasta Bytom, 16. 06. 2014 r.
 57. Narodziny w obliczu śmierci. Dramatyczne przeżycia matki ciężarnej, a przyszłość jej dziecka. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.24-26.01.2014 r. Częstochowa, Jasna Góra.
 58. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wyszyńskiego 3, Racibórz. Wykład zorganizowany przez Polski Komitet Zwalczania Raka. Wpływ trybu i stylu życia na zapadalność na choroby nowotworowe. Racibórz, 20. 11. 2013 r.
 59. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Słowackiego 55, Racibórz. Wykład zorganizowany przez Polski Komitet Zwalczania Raka: Emocjonalne czynniki sprzyjające chorobom nowotworowym. Racibórz, 20. 11. 2013 r.
 60. “Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć bliskiej osoby.“ Szósta Kluczborska Konferencja Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej. Kluczbork, 26 października 2013r.
 61. “Dziecięcy świat emocji i stresu”. Konferencja otwierająca projekt szwajcarsko – polski: “Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”22 października 2013, Poznań. Wykład inauguracyjny
 62. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kϋbler-Ross", Białystok, 23-26. 05. 2013 r.: „Śmierć osoby bliskiej ciężarnej matce a losy jej dziecka”.
 63. I Interdyscyplinarna, Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt.: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci. Rybnicki Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny. Rybnik, 10. 05. 2013 r.: „Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka.”
 64. Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie. „Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć bliskiej osoby.” ul. Szpitalna 24, Chorzów, 19.04.2013 r.
 65. XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Hotel Gołębiewski. Wisła, 14. 04. 2013 r. Wykład inauguracyjny: „Szczególna rola pielęgniarki w opiece nad kobietą ciężarną przeżywającą traumatyczne wydarzenia.”
 66. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Konferencja naukowa zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA”. „O stresie i emocjach w komunikacji lekarz – pacjent”. 23. 03. 2013.r.
 67. Dzień otwarty zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA”. Zabrze – Rokitnica, 4. 02. 2013 r.: „Kim jesteś? Kogo spotykasz? O emocjach i stresie.”
 68. Zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zabrze, 15. 12. 2012 r.: Wykład na zaproszenie: „Dziecko w świecie emocji i stresu.”
 69. DziesięcioleciePolskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Wisła, 20.10.2012 r.: Wykład na zaproszenie: „Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć bliskiej osoby.”
 70. Raciborskie Centrum Kultury w Raciborzu. Wykład zorganizowany przez Polski Komitet Zwalczania Raka: Racibórz, 1.10.2012 r.: „Emocjonalne czynniki sprzyjające chorobom nowotworowym.”
 71. Rybnickie Centrum Kultury w Rybniku. Wykład inauguracyjny z okazji inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2012/2013. Rybnik, 3.09.2012 r.: „Kim jesteś? Kogo spotykasz? O emocjach i stresie.”
 72. Interdyscyplinarne aspekty opieki w zdrowiu i chorobie. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Jarosław, 14 czerwca 2012 r.: Wykład inauguracyjny: „Praca pielęgniarki – „kara za grzechy” czy szansa.”
 73. XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Wisła, 15. 04. 2012 r. Wykład inauguracyjny: „Praca pielęgniarki – „kara za grzechy” czy szansa.”
 74. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Zabrze, 23 marzec 2012 r. Wykład inauguracyjny: „ Dziecko w świecie emocji i stresu.”
 75. Raciborskie Centrum Kultury w Raciborzu. Wykład zorganizowany przez Polski Komitet Zwalczania Raka. Racibórz, 30. 11. 2011 r.: „Emocjonalne czynniki sprzyjające chorobom nowotworowym.”
 76. Dom Lekarza w Katowicach, wykład zorganizowany przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Katowice, 18.11.2011 r.: „Miłość i nienawiść – emocjonalne fundamenty zdrowia.”
 77. II Śląski Festiwal Zdrowia. Wydział Teologiczny Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach. Katowice, 13. 5.10.2011r.: Wykład inauguracyjny: „Stres a profilaktyka raka.”
 78. Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno – Medyczna w Chorzowie. Wykład inauguracyjny w czasie uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2011/2012. Chorzów, 1. 10. 2011 r.: „O stresie, emocjach i mózgu.”
 79. IV Konferencja „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” Kraków, 09.06. – 11.06. 2011 r. Wykład na zaproszenie: „Pozytywne emocje siłą sprawczą zdrowienia.”
 80. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wykład autorski dla studentów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zabrze-Rokitnica, 18. 03. 2011 r.: „Miłość i nienawiść – emocjonalne fundamenty zdrowia.”
 81. II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach im. Stanisława Staszica. Wykład zorganizowany przez Uniwersytet III Wieku. Tarnowskie Góry, 14.02.2011 r.: „Miłość i nienawiść – emocjonalne fundamenty zdrowia.”
 82. Dom Lekarza w Katowicach, wykład zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne. Katowice, 11. 02. 2011 r.: „Miłość i nienawiść – emocjonalne fundamenty zdrowia.”
 83. XV Jasnogórska Konferencja Opieki paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Posłańcy miłości”. Częstochowa, 28. 01. 2011 r.: Wykład inauguracyjny: „Stworzeni do życia w miłości i prawdzie.”
 84. Dom Kultury w Raciborzu. Spotkanie zorganizowane przez Polski Komitet Zwalczania Raka dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. – Racibórz, 29.11.2010 r.: "Wpływ trybu i stylu życia na zapadalność na choroby nowotworowe."
 85. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku – Białej. Wykład dla nauczycieli. Bielsko – Biała, 9.11.2010 r.: "Profilaktyka raka."
 86. Konferencja z cyklu „Inteligentna i emocjonalna służba zdrowia”. Bytom, 12. 05. 2010 r.: Wykład na zaproszenie: „Biologiczne uzasadnienie nadrzędnej funkcji pozytywnych emocji w leczeniu.”
 87. Rekolekcje dla Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku. Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, 30. 03. 2010 r.: „Jak nienawiść zabija?”
 88. Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tarnowskie Góry, 1. 12. 2009 r.: „Stres cierpieniem człowieka.”
 89. Dom Kultury „Strzecha” w Raciborzu: Spotkanie zorganizowane przez Polski Komitet Zwalczania Raka dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Racibórz, 30.11.2009 r.: „Profilaktyka Raka."
 90. Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno – Medyczna w Chorzowie. Chorzów, 21. 11. 2009 r.: „Odżywianie – czynnik ryzyka chorób nowotworowych.”
 91. Spotkanie zorganizowane przez Urząd Miejski w Rybniku dla dyrektorów szkół. Szczyrk, 13.11.2009 r.: „Czy przewlekły stres może być cierpieniem?"
 92. II Kluczborska Konferencja Medycyny Paliatywnej. "Lekarz i pielęgniarka wobec cierpienia człowieka. Kluczbork, 24. 10. 2009 r.: Wykład inauguracyjny: „Stres - cierpieniem człowieka."
 93. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Konferencja dla służb mundurowych "Bezpieczne wakacje". Katowice, 29.05.2009 r.: „Profilaktyka AIDS."
 94. Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio, ul. Kruczkowskiego 31. Zabrze, 20.05.2009 r.: „Profilaktyka onkologiczna."
 95. VI Ogólnopolska Konferencja naukowo - szkoleniowa "Ciśnienie tętnicze dzieci i młodzieży". Poznań, 18. 05. 2009 r. Wykład na zaproszenie: „Stres jako czynnik ryzyka w nadciśnieniu tętniczym samoistnym u dzieci i młodzieży."
 96. Liceum Ogólnokształcące, ul. Jutrzenki 13, Bielsko-Biała, 26. 03. 2009 r.: „Profilaktyka onkologiczna."
 97. XIII Jasnogórska Konferencja Zespołów Hospicyjnych i Opieki Paliatywnej pt. "Idea hospicyjna a polskie standardy opieki paliatywnej". Częstochowa, Jasna Góra, 30.01.-1.02.2009. Warsztaty pt.: „Przygotowanie do przejścia na drugą stronę - wyciszenie lęku."
 98. XIII Jasnogórska Konferencja Zespołów Hospicyjnych i Opieki Paliatywnej pt. "Idea hospicyjna a polskie standardy opieki paliatywnej". Częstochowa, Jasna Góra, 30.01.-1.02.2009 r.: Wykład inauguracyjny: „Neurobiologia lęku."
 99. Dom Kultury w Tarnowskich Górach. 8. 01. 2009 r.: „Radzenie sobie ze stresem."
 100. Rybnicki Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny w Rybniku. Wykład dla nauczycieli szkół rybnickich. 29. 12. 2008 r.: „Hałas – lekceważone zagrożenie.”
 101. II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach im. Stanisława Staszica. Wykład zorganizowany przez Uniwersytet III Wieku. Tarnowskie Góry, 1. 12. 2008 r.: Stres – cierpieniem człowieka.”
 102. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Wisła, 10. 10. 2008 r. Wykład na zaproszenie: „Stres - cierpieniem człowieka.”
 103. Urząd Miasta Częstochowa, 4. 06. 2008 r.: „Odżywianie, narkomania, alkoholizm i stres jako czynniki ryzyka chorób nowotworowych – możliwości zapobiegania.”
 104. 2004 – 2006. Rybnik, 19. 05. 2008 r. Wykład inauguracyjny: „Stres cierpieniem współczesnego człowieka.”
 105. Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku. Seminarium pod nazwą „Sytuacja rodziny w Rybniku na przykładzie projektu „Odziedzicz pracę”, realizowanego w ramach projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Odziedzicz pracę” realizowanego w oparciu o Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski
 106. Pierwszy Tarnogórski Uniwersytet III Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu - Tarnowskie Góry, 25.04.2008 r.: „Stres cierpieniem człowieka."
 107. Duszpasterstwo Akademickie Rybnik "DAR".Konferencja popularno-naukowa "Drogi i bezdroża młodości"   Aula Akademii Ekonomicznej. Rybnik, ul. Rudzka 13, 11.04.2008r.: „Stres współczesnym cierpieniem człowieka.”
 108. Dom Kultury „Strzecha”, Racibórz, 9. 04. 2008 r.: „Profilaktyka chorób nowotworowych.”
 109. Konferencja „Medycyna Bólu – postęp i umiejętność.” Katowice, 14. 12. 2007 r.: „Stres - cierpieniem w chorobach przewlekłych."
 110. Uniwersytet Otwarty, Wykłady Audytoryjne, Organizator - Stowarzyszenie Misericordia. Zabrze, 24.11.2007 r.:„Stres - epidemią XXI wieku."
 111. Spotkanie w Klubie Amazonek. Muzeum Śląskie w Katowicach, 19. 11 2007 r.: „Stres w chorobach nowotworowych.”
 112. Centrum Szkolenia Kadr PKE S.A. Jaworzno, 20. 04. 2007 r.: Wykład inauguracyjny: „Jak stres pogarsza rokowanie w chorobie nowotworowej?"
 113. Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Dom Lekarza w Katowicach, 16. 01. 2007 r.: „Korzystny czy destrukcyjny wpływ stresu na mózg?"
 114. Medyczne spotkania z Krystyną Bochenek, Kino Rialto, Katowice, 2005 r.: „Bezsenność.”
 115. Śląska Izba Lekarska, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sympozjum szkoleniowo-naukowe "Medice, cura te ipsum". Dom Lekarza w Katowicach, 7. 04. 2006 r.: „Miejsce stresu w hierarchii ważności czynników wpływających na stan zdrowia lekarzy."
 116. Medyczne spotkania z Krystyną Bochenek, Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice, 2005 r.: „Stres – towarzysz człowieka.”
 117. 1st Workshop on Angiogenesis. Zabrze, 13.12.2002 r.: „Cerebral angiogenesis after subarachnoid haemorrhage in rats.”