Prace doktorskie pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Jadwigi Jośko – Ochojskiej

L.p.

Nazwisko i imię doktoranta

Tytuł pracy doktorskiej

Data ukończenia

1.       

Mgr Beata Malara

(WYRÓŻNIONA)

“Dynamika zmian naczyniowego czynnika śródbłonka (VEGF) i angiogenezy w postresowychowrzodzeniach błony śluzowej żołądka szczurów”

25.09.2003r

2.       

Mgr Joanna Woźniak

„Wpływ naczyniowego czynnika śródbłonka (VEGF)  na gastro protekcję w postresowychowrzodzeniach błony śluzowej żołądka u szczurów”

02. 2004r

3.       

Lek. Aleksandra Karch

(WYRÓŻNIONA)

„Nadciśnienie tętnicze i otyłość u dzieci i młodzieży województwa śląskiego”

7.10.2004r

4.       

Lek. Kalina Góra-Kupilas

(WYRÓŻNIONA)

„Ekspresja VEGF i angiogeneza w ośrodkowym układzie nerwowym u szczura w stresie kontrolowanym i niekontrolowanym”

7.10.2007r

5.       

Lek. Agata Lenart-Cichoń

(WYRÓŻNIONA)

„Jakość snu młodzieży licealnej w wybranych miastach województwa śląskiego i małopolskiego”

18.05.2007r

6.       

Mgr Jarosław Gorzałek

„Wpływ wybranych środków wspomagających wydolność fizyczną sportowców na wychwyt (3H) glukozy w tkankach szczura”

23.10.2007r

7.       

Mgr MariaBorczykowska-Rzepka

„Satysfakcja z życia matek dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

06. 2008r

8.       

Lek. Jarosław Lenart

„Jakość snu kobiet w ciąży w wybranych miastach województwa opolskiego”

06. 2008r

9.       

Lek. Katarzyna Ratman

„Zachowania zdrowotne młodzieży w aspekcie profilaktyki chorób nowotworowych”

15.06.2010r

10.

Mgr Jolanta Kamecka-Krupa

„Nawyki żywieniowe młodzieży wybranych szkół województwa śląskiego”

4.11.2010r

11.

Lek. dent. Jacek Drab

„Wpływ chemicznej lezji ośrodkowego układu serotoninergicznego na funkcję układuhistaminrgicznego oraz wychwyt glukozy w mózgu szczurów”

21.12.2010r

12.

Mgr Anna Głogowska-Gruszka

(WYRÓŻNIONA)

„Bezsenność wśród nauczycieli wybranych szkół województwa śląskiego”

24.01.2012r

13.

Mgr Beata Ochocka

„Stan wiedzy i zachowania prozdrowotne pielęgniarek w aspekcie zakażeń HIV w województwie śląskim”

13.12.2012 r

14.

Mgr Małgorzata Olejniczak-Nowakowska

„Ocena jakości życia po operacyjnym usunięciu żyły odpiszczelowej z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych u chorych z przewlekłą chorobą żylną”

2012 r

15.

Mgr Mirosława Malara

„Przydatność badań mikrobiologicznych, kolonizacyjnych u dzieci przyjmowanych do leczenia szpitalnego w aspekcie prewencji i leczenia zakażeń szpitalnych”

2014 r

16.

Lek. Renata Rumińska-Busz

„Zmiany zachowań i zaburzenia snu u chorych leczonych onkologicznie.”

2014 r

17.

Lek. Elżbieta Nowak

„Bezsenność i zachowania depresyjne u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD)”

22.01.2015 r

18.

Mgr Karolina Lau

(WYRÓŻNIONA)

„Bezsenność i zachowania depresyjne wśród lekarzy”

2015 r

19.

Lek. MartaBembnowska

„Zachowania depresyjne młodzieży w aspekcie profilaktyki chorób nowotworowych”

10.10.2016

20.

Mgr Agnieszka Oleszko

„Jakość snu i zachowania depresyjne u księży w Archidiecezji Katowickiej”

20.08.2019

21.

Mgr Anna Kukielczak-Czernecka

„Zachowania prozdrowotne oraz stan wiedzy wśród homo- i heteroseksualnych mężczyzn w aspekcie zakażeń wirusem HIV”

23.03.2017

22.

Mgr Leszek Spandel

„Wpływ wielochorobowości i wielolekowości na zaburzenia snu oraz zachowania depresyjne u pacjentów powyżej 65 roku życia.”

9.10.2017

23.

Mgr Jacek Olszewski

Wpływ prenatalnego stresu niekontrolowanego na rozwój mózgu szczura.

25.09.2019

24.

Lek. Norbert Kopeć

Zachowania depresyjne i bezsenność u pacjentów z rozpoznaną kamicą dróg moczowych.

Planowany termin-2018

25.

Mgr Kamila Mazgaj-Krzak

(WYRÓŻNIONA)

Ocena wiedzy oraz stosowania się do zasad profilaktyki chorób przewlekłych, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

16.05.2018

26.

Mgr Iwona Lizończyk

Zaburzenia depresyjne i bezsenność u młodzieży z zaburzeniami odżywiania.

27.10.2020

27.

Lek. Dent. Anna Mika

Stan uzębienia dzieci w wieku 0-5 lat i ocena świadomości zdrowotnej rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i profilaktyki choroby próchnicowej w województwie małopolskim.

Planowany termin-2019

28.

Lek. Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik

Ocena stanu geriatrycznego pacjentów chorych na choroby nowotworowe, leczonych chemioterapią.

27.10.2020