Nasza praca

Działalność naukowo-badawcza Katedry i Zakładu obejmuje szeroki wachlarz zainteresowań:

Rok

Temat

Osoba odpowiedzialna za realizację

2017

Ocena wpływu wybranych elementów stylu życia na obiektywnie mierzoną jakość snu.

dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk

2016

Zaburzenia snu i zaburzenia lękowe w populacji mieszkańców powiatu żywieckiego.

prof. dr hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk

2015

Ocena jakości snu oraz przyczyn zaburzeń snu u kobiet ciężarnych.

dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk

2015

Wpływ prenatalnego stresu niekontrolowanego na rozwój mózgu szczura.

mgr Jacek Olszewski

2015

Wpływ zmianowości pracy na stan zdrowia oraz styl życia górników pracujących w KWK.

dr n.hum. Urszula Marcinkowska

2014

Ocena wiedzy oraz stosowania się do zasad profilaktyki chorób przewlekłych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

mgr Kamila Mazgaj-Krzak

2012

Biologiczne uzasadnienie nadrzędnej funkcji pozytywnych emocji w leczeniu

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2012

Świadomość młodzieży na temat wpływu otyłości i nieprawidłowej diety na występowanie chorób nowotworowych.

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2012

Odżywianie – czynnik ryzyka chorób nowotworowych

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2012

Jakość snu w populacji zdrowych pracujących osób jako istotny problem zdrowia publicznego

dr n.med. Janusz Kasperczyk

2011

Rola stresu w powstawaniu i przebiegu chorób nowotworowych

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2011

Zachowania depresyjne młodzieży jako problem w zakresie zdrowia publicznego

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2011

Zagrożenie anoreksją i bulimią wśród studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2011

Pozytywne emocje siłą sprawczą zdrowienia.

prof. dr hab.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

2011

Ocena sposobu żywienia i odżywiania studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w aspekcie jakościowym i ilościowym

dr n.med. Mirosław Tyrpień

2010

Ocena wpływu jakości snu studentów SUM na codzienną aktywność i wyniki w nauce.

dr n.med. Janusz Kasperczyk

2009

Poglądy studentów medycyny i młodych lekarzy na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

dr n.med. Mirosław Tyrpień

2009

Stres i style radzenia sobie ze stresem a zaburzenia snu wśród młodzieży licealnej.

dr n.med. Janusz Kasperczyk

2008

Jakość życia matek dzieci niepełnosprawnych.

dr hab.med. Jadwiga Jośko

2008

Poglądy studentów medycyny na temat klonowania reprodukcyjnego i terapeutycznego

dr n.med. Mirosław Tyrpień

2008

Ekspresja naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) i angiogeneza w hipokampie u szczura w stresie kontrolowanym i niekontrolowanym.

dr hab.med. Jadwiga Jośko

2008

Bezsenność u pacjentów leczonych paliatywnie z powodu chorób nowotworowych

dr n.med. Janusz Kasperczyk

2008

Bezsenność i jej efekty u śląskiej młodzieży.

dr n.med. Janusz Kasperczyk

2007

Rozpowszechnienie palenia tytoniu, pici alkoholu i zażywania narkotyków wśród kobiet ciężarnych.

dr hab.med. Jadwiga Jośko

2007

Wpływ stresu na angiogenezę u szczurów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

dr hab.med. Jadwiga Jośko

2007

Ocena stanu wiedzy na temat molestowania moralnego w środowisku akademickim i szkolnictwie ponadpodstawowym.

dr n.med. Mirosław Tyrpień

2007

Ocena rozpowszechnienia i uwarunkowań snu, depresji i lęku u pracowników zmianowych.

dr n.med. Janusz Kasperczyk

2007

Ekspresja naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) i angiogeneza w wybranych strukturach gałki ocznej u szczura w stresie elektrycznym.

dr hab.med. Jadwiga Jośko

 

 

Tematy realizowane w przeszłości:

 • Wpływ krwotoku podpajęczynówkowego (SAH) na angiogenezę i ekspresję naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF)
 • Wpływ stresu i innych czynników środowiskowych na angiogenezę, choroby układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego i układu endokrynnego.
 • Badania epidemiologiczne w zakresie bezsenności, nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu i otyłości.
 • Wpływ stresu na angiogenezę w przewodzie pokarmowym
 • Wpływ naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) na proces gojenia postresowych owrzodzeń błony śluzowej żołądka szczura.
 • Wpływ krwotoku podpajęczynówkowego (SAH) na aktywność transkrypcyjną genów i układów izoformmRNA VEGF, Flt1, Flk1 w ostrej i przewlekłej fazie wazospazmu u szczurów.
 • Wpływ czynników środowiskowych oraz czynników związanych ze stylem życia na rozwój chorób układu krążenia oraz cukrzycy.
 • Środowiskowe uwarunkowania bezsenności u młodzieży.
 • Stan odżywienia studentów a rzeczywiste mierniki rozwoju somatycznego
 • Otyłość i nadciśnienie jako czynniki ryzyka chorób układu krążenia w populacji studentów ŚAM.
 • Rozpowszechnienie wad wzroku oraz ich dynamika w trakcie studiów medycznych u studentów ŚAM.
 • Socjomedyczne i psychologiczne uwarunkowania decyzji o zaprzestaniu palenia tytoniu u studentów medycyny.
 • Ocena stanu wiedzy i stopnia zagrożenia narkomanią wśród młodzieży klas maturalnych oraz studentów medycyny i stomatologii.
 • Badania mechanizmów cytoprotekcyjnego efektu oleju z nasion wiesiołka chroniącego błonę śluzowa żołądka szczura przed wrzodotwórczymdziałaniem reakcji stresowej.
 • Motywacja wyboru reprezentowanego kierunku studiów i poziomu satysfakcji z ich dotychczasowego przebiegu.